23 TEATRY RZECZYPOSPOLITEJ

Honor nosił szaty purpurowe, Rozum — niebieskie. Prawda zjawiała się z lustrem, z wagą, z gałęzią palmową, Sprawiedliwość z mieczem, Miłosierdzie z płoną­cym sercem. Pewnym wtajemniczeniem w zawiły świat tych widowisk bywały drukowane suma- riusze, zwiastuny dzisiejszych programów, zawie­rające krótkie streszczenie i odpowiednią inter­pretację sztuki. Erudycyjny i retoryczny, teatr szkolny był jednak równocześnie bardzo sugestyw­ny; cały zasób środków znanych nam z Utarczki krwawię wojującego Boga znajdował zastosowanie w przedstawieniach szkolnych i wnosił w nie pier­wiastek ekstatyczny. Poczynając od 1660 rywalizowali z jezuitami pijarzy, którzy uruchomili w Rzeczypospolitej 23 teatry. Kontynuowały również działalność tea­tralną szkoły innowiercze, najważniejsze w To­runiu, w Gdańsku i w Elblągu.

Cześć, tu Dawid i jestem twórcą tego bloga. Znajduje się tu tematyka techniczna, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie zapraszam do lektury wpisów i zostawienie oceny w komentarzu 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)